Märk ja meel

Märk ja meel

Ühe minuti filmid 2023

Ainus, mis piirab, on teemapüstitus ja üks minut.

Märk: ese, kujund, kujutis vm., mis (üldarusaadavalt) viitab millelegi, tähendab midagi; tähis... jne jne

Meel: teat. liiki aistingute vastuvõtu ja eristamise võime; vastavate ärrituste vastuvõtu ring, ala tervikuna... jne jne
...nii ütleb eesti keele sõnaveeb.

Eesti Filmi Instituudi ülilühifilmikonkursil osalevatel autoritel on loominguline vabadus tõlgendada teemat "Märk ja meel" täpselt nii kuis isiklikud tunded ja kogemused lubavad.

    Filmid